Styrelsen

Nuvarande styrelse för Skyttorps vägförening består av:
Ordförande
– Patric Sandberg Helenius (vald 2018, 2 år)

Ledamöter
– Ann-Christine Björklund (vald 2018, 2 år)
– Håkan Lund (vald 2017, 2 år)
– Markus Cifuentes (vald 2018, 2 år)
– Ulf Petterson (vald 2018, 2 år)

Supplenater
– Valfrid Jarl (vald 2018, 1 år)

Revisorer
– Birgitta Lång (vald 2018, 1 år)
– Tomas Wiklander (vald 2018, 1 år)

Valberedning
– Vakant

Vägfogde
– Ulf Pettersson