Vägfogden

Vägföreningens vägfogde är Ulf Pettersson.
Ulf nås på telefon: 076 – 772 45 54

Vägfogden ansvarar för den dagliga skötseln av föreningens vägar och grönytor, detta innefattar bland annat snöröjning samt gräsklippning.